Algoritma Nedir ? Programlamada Algoritmanın Önemi
> Blog > Yazılım > Algoritma Nedir ? Programlamada Algoritmanın Önemi
Arama
24.09.2021
Algoritma Nedir ? Programlamada Algoritmanın Önemi

Algoritma bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola, takip edilen işlem basamaklarına algoritma denir.

Algoritmalar açıkça belirtilmiş bir başlangıcı ve  sonu olan işlemler kümesidir. Amaca ulaşmak için işlenecek çözüm yolları ve sıralamaları belirlenir ve algoritma bu sırayı takip ederek en mantıklı çözüme ulaşır.

İlk algoritma, El-Harezmi’nin ‘Hisab-el Cebir ve El Mukabala’ kitabında sunulmuştur ve algoritma kelimesi de El-Harezmi’nin isminden gelmiştir. Algoritma terimi genellikle matematikte ve bilgisayar bilimlerinde karşımıza çıkmaktadır.

Algoritma ve Programlama Bağlantısı:

Tüm programlama dillerinin temelinde algoritma vardır. Bir programın tasarlanması ne kadar zor ve zaman alıcı görünse de, karşılaşılacak problemlerin çözümü algoritmik olarak ifade edildiğinde programın kodlama kısmı oldukça basit hale indirgenir. Program tasarlanırken, kullanılacak veri yapısı ve algoritmalar doğrudan doğruya uygulamaya bağlıdır. Programcı çözüme ulaşmak için var olan algoritmaları kullanabileceği gibi, ihtiyaca göre yeni algoritmalar da oluşturabilir. Bazı durumlarda aynı problemin çözümüne yönelik çok farklı çözümler ortaya atılmıştır, bunlar içerisinden en uygun olanı tespit etmek, uygulamanın yapısına ve programcının bilgi birikimine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Algoritmada 3 temel bileşen vardır:

 • Değişkenler: Dışarıdan girilen ve bizim oluşturduğumuz değerleri tutan elemanlardır.
 • Algoritma: Kısaca gerekli adımların mantıksal bir sıra ile yazılmasıdır.
 • Akış Diyagramı: Birbirine oklar gösterilerek algoritmaları ve şemaları birbirine bağlayan kutulara denir. Kısaca çözümün şekiller ile tasviridir.

Akış Şeması  ( Akış Diyagramı)  Nedir?

Bir algoritmanın daha görsel gösterimidir. Çizgiler, Dörtgen, daire vb. geometrik şekillerle  algoritmanın gösterilmesini sağlar.Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.

 

Yazımızın son kısmında sizlere metin halinde ve akış diyagramı şeklinde 2 farklı algoritma örneği göstermek istiyorum.

Örnek 1 : Kullanıcı tarafından belirlenen 3 farklı sayının ortalamasını alalım.

 

Bu algoritmadaki değişkenlerimiz : x, y, z, sonuc

 1. Başla.
 2. x sayısını gir.
 3. y sayısını gir.
 4. z sayısını gir.
 5. sonuc = (x+y+z)/3 işlemini yap.
 6. sonuc değişkenini göster.
 7. Dur.

 

Örnek 2 : Yükseklik ve taban uzunluğu klaveden girilen üçgenin alanını hesaplayan uygulamanın algoritmasını bulalım.

 1. Başla
 2. Sayısal ( yükseklik ve taban )
 3. Ondalıklı (alan)
 4. Yaz (‘’yükseklik nedir’’)
 5. Yükseklik <-     oku()
 6. Yaz (‘’taban uzunluğu nedir ‘’)
 7. Taban <-         oku()
 8. Alan = (yükseklik*taban) /2
 9. Yaz ( alan )
 10. Dur